poniedziałek

2 - Trydent - Livorno

Droga do Livorno. Zakup Internetu. Poczta. Salon KIA. Zwiedzanie Livorno.


Wjazd na prom

Dwulistnik pszczeli

Ophrys apifera