środa

Cykoria podróżnik rosnąca na ścieżce, którą każdego dnia podążam do pracy

Bardzo ładnie kwitnie.

Dwulistnik pszczeli

Ophrys apifera